Kaj je dolgotrajna oskrba (DO)?

Je sklop storitev za osebe, ki so zaradi posledic: bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju trajno odvisne od pomoči drugih. Storitve DO se bodo izvajale v domačem okolju.

Integriran sistem dolgotrajne oskrbe bo na terenu omogočal osnovna in podporna dnevna opravila, izvajalci pa bodo nudili pomoč pri:

  • izvajanju osnovnih življenjskih potreb;
  • preventivi, svetovanju in krepitvi uporabnika za samostojno življenje;
  • svetovanju za prilagoditev življenjskega okolja;
  • skrbi za gospodinjska opravila, čiščenje in pripravo obrokov.
  • Izvajali psihosocialno svetovanje in posredovanje informacij (demenca) svojcem ter organizirali izobraževanje o ključnih temah oskrbe svojca v okviru tečajev;
  • in še mnogo drugih aktivnosti, ki posameznikom omogočajo kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

 

Kako pridem do ocene upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (DO), če menim, da jo potrebujem zase ali za svojce?

Vloga za oceno upravičenosti do DO je na voljo na vstopni točki ali pri projektnih partnerjih v vaši občini.

Na vstopni točki dobite vse potrebne informacije o pilotnem projektu, aktualnih programih v lokalnem okolju in odgovore na vprašanja iz področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Cilji in naloge Pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe (PP DO)

Naloga PP DO bo, da s pomočjo integriranega tima strokovnih delavcev pilotnega projekta z različnih delovnih področij v okviru enote za oskrbo (socialni oskrbovalci, tehniki zdravstvene nege) ter enote za ohranjanje samostojnosti (delovni terapevti, fizioterapevti, medicinske sestre, diplomirane socialne delavke), oblikuje, izvede in preizkusi nove storitve DO, prilagojene potrebam posameznika.

Kje in za koga izvajamo storitve, ki se izvajajo v okviru PP DO?

Storitve DO izvajamo: občina Ravne na Koroškem, občina Slovenj Gradec ter občina Dravograd.

Upravičenci: starejši od 18 let; tisti, ki v daljšem časovnem obdobju v domačem okolju potrebujejo pomoč pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Pravice pridobljene v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe ter s tem povezane storitve lahko koristite do junija 2020 oz. do zaključka projekta.