Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

»KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE«


Koroški dom starostnikov od 1.10.2018 izvaja aktivnosti pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt je financiran s strani Evropske unije - evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije ter bo trajal do junija 2020. V izvajanje aktivnosti pilotnega projekta se na Koroškem vključuje več kot 30 partnerjev. Poleg petih obveznih partnerjev: Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, poslovna enota Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, v projektu sodelujejo še vse občine Mežiške doline ter več kot 20 društev iz lokalnih okolij.
 

Glavni cilj projekta je s celostnim pristopom in z obravnavo usmerjeno na posameznika, preizkusiti orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, in sicer v obliki osnovnih in podpornih dnevnih opravil (pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, nega telesa…) oz. storitev za ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti; preventiva pred padci, svetovanje o prilagoditvi stanovanj…). Do storitev dolgotrajne oskrbe so upravičeni  posamezniki, ki so starejši od 18 let in so zaradi različnih posledic: bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju trajno odvisni od pomoči drugih. Sklop storitev je oblikovan z namenom, da posameznikom pomaga ohranjati kakovostno bivanje v domačem okolju.
 

Pilotne aktivnosti so namenjene tudi podpori neformalnim oskrbovalcem, ki so velikokrat zelo obremenjeni, tako fizično kot psihično, zato jih želimo v sklopu tečajev in skupin za samopomoč opolnomočiti za izvajanje storitev neformalne pomoči oz. jim nuditi podporo, ki jo potrebujejo.

Za vse informacije o projektu oz. informacije o vlogi za uveljavljanje pravice do dolgotrajne oskrbe pokličite na tel. št. 02 88 46 490 in 02 88 46 491 (enotna vstopna točka).


 

"Na terenu spoznavamo različne ljudi, različnih stopenj obnemoglosti in potreb, vsem pa je skupno eno, vsi so nas zelo veseli in z navdušenjem pričakujejo vsakega, ki jim ponudi pomoč. Roka, ki jo ponudimo sočloveku, je lahko za posameznika nepomembna, mreža rok, ki pa si jih ponujamo med sabo, pa lahko spremeni zavedanje o pomembnosti dolgotrajne oskrbe".

Vodja projekta, mag. Marjana Kamnik