Projektni svet – najvišji organ sestavljen iz predstavnikov vseh projektnih partnerjev in drugih pomembnih deležnikov iz lokalnega okolja, prav tako tudi predstavnik ministrstva. Njegova vloga je usmerjevalna.

Izvedbeni odbor sestavljajo predstavniki vseh projektnih partnerjev. Odgovoren je za operativno izvedbo aktivnosti projekta.

Koordinacijski odbor projekta sestavljajo osebe odgovorne za posamezne slope projektnih aktivnosti.

 

Vodja projekta: mag. Marjana Kamnik

Vodja dolgotrajne oskrbe: Marina Oderlap

Projektni koordinator: Katja Pavlinič Šoba